Pernilla Pöykiöniemi

Hälsa

Hälsa har i alla tider varit ett aktuellt ämne för människan. Det är inte så konstigt då en god hälsa och välbefinnande ökar livskvalitén och ett visst mått av hälsa är dessutom nödvändigt för vår överlevnad. Synen på hälsa har förändrats i takt med att vår livsstil förändras och vi genom forskning har lärt oss allt mer. 

Många strävar efter att förbättra sin hälsa. Förr i tiden handlade ohälsa till stor del om sjukdomar som inte kunde botas. Idag har den medicinska vården kommit långt och vi kan bota eller lindra många av de sjukdomar som drabbar oss, om än inte alla. I stället tycks ohälsan ha ökat inom ett annat område. 

Hälsa kan delas upp i olika områden och de mest övgripande är psykisk hälsa och fysiska hälsa. Den psykiska hälsan handlar om dina tankar, känslor och annat som rör ditt inre. Den fysiska hälsan är kroppen; om du känner dig frisk eller sjuk, om du mår bra eller dåligt i din kropp. 

En god hälsa är inte nödvändigtvis att vara frisk per definition. Det finns många människor med olika typer av sjukdomar, som ändå upplever att de har en god hälsa. Andra är friska sett ur en medicinsk vinkel men känner ändå att det saknas något för att de ska må bra.

Psykisk och fysisk hälsa är starkt sammankopplade. Det pratas allt mer om psykisk ohälsa och många människor upplever stress, depression, ångest och/eller nedstämdhet. Ibland "bara" som en skavande, diffus känsla som man gärna skjuter undan för att hinna springa med rätt tempo i det berömda ekorrhjulet. En person som mår psykiskt dåligt kan få symptom på fysiska sjukdomar. En person som får fysiska skador eller sjukdomar kan komma att få sin psykiska hälsa påverkad. Det fina i det hela är att en person som mår psykiskt dåligt kan bli hjälpt genom fysisk aktivitet. Många gånger är fysisk aktivitet och träning minst lika effektivt som antidepressiva läkemedel.

För en god hälsa krävs balans. Livet innehåller faktorer som är positiva för hälsan, liksom negativa. Ditt konto behöver ligga på plus för att du ska må bra och uppleva livet som meningsfullt och fungerande. Behöver du stöd i att justera mellan minus- och plusaktiviteter är du varmt välkommen att boka tid för samtal och/eller fysiska träningspass i Karlskoga. Läs mer HÄR.

Vår hälsa påverkas av mängder av faktorer så som arv, miljö, ålder och livsstil. Det sistnämnda är de val du gör varje dag. Stora som små. Fundera över hur dessa faktorer balanserar dit liv:

  • Kost
  • Motion
  • Sömn
  • Ditt sociala nätverk
  • Stress; inre och yttre
  • Rökning
  • Alkohol
  • Droger