Omvänt lockande och releasekommando

Grundträning är den elementära utbildningen av hunden, där man bygger en bas för såväl känsla, motivation och attityd som självförtroende, samarbete och verktyg i kommunikationen. I grundträningen ingår ett antal områden, och jag tänkte här skriva om två av dem: omvänt lockande och releasekommando. Övriga områden återkommer jag till längre fram.

Omvänt lockande är en visuell signal där vi på ett enkelt och positivt sätt kan förklara för hunden vad vi vill att den ska göra. Genom att hålla belöningen synlig bekräftar vi för den att den gör det beteende vi önskar, och när vi gömmer belöningen (exempelvis stänger godishanden eller lyfter undan/gömmer leksaken på bröstet) så visar vi att det inte var det beteendet vi ville att den skulle göra.

Foton: Moa Waern

Till en början ska vi bara lära hunden själva principen, men när den har lärt sig det kan vi använda omvänt lockande i mängder av situationer i vardagen samt vid inlärning och träning. Det här verktyget ökar möjligheten att kommunicera med hunden på ett positivt, tydligt och effektivt sätt.

För att verktyget ska fungera fullt ut behöver hunden också lära sig konceptet med releasekommando, det vill säga en starkt laddad belöningssignal som betyder “nu kan du sluta med uppgiften och börja engagera dig i belöningen” (eller “sluta jobba – börja festa!”). Hunden ska alltså reagera på signalen (som kan vara ett kort ord, exempelvis “ok”, “japp”, “yes” eller liknande – använd inte “varsågod” om du använder det slentrianmässigt i vardagen, releasekommandot ska vara högt laddat och förknippat med fokus och arbete). Hunden ska reagera omedelbart och utan att tveka när den hör signalen, och den ska också i slutändan veta att den ska (och ha självkontroll nog att) vänta på signalen. Allt detta bygger vi givetvis upp gradvis för hundens förståelse och förmåga.

När omvänt lockande och releasekommandot sitter kan detta användas exempelvis vid nyinlärning, finslip av detaljer, fokusövningar, störningsträning, uthållighetsträning, övningar för självkontroll och så vidare. Detta är en stor del av hundens grundträning och bidrar till en god kommunikation i såväl vardag som träning för hundsport. Principen kan också användas när maten ska serveras, för att hunden inte ska rusa ut genom dörren, hoppa ut från bilburen eller för att få hunden att inte hoppa på oss när vi kommer hem. Det går oerhört snabbt att förklara för hunden vad vi vill och detta genom att inte säga ett enda ord till hunden. Vi minskar på tjat, negativa känslor och förbudsträning.

När du använder omvänt lockande är du tyst, det vill säga du säger inte “stanna” “nej” eller liknande utan jobbar visuellt med feedback till hunden. Ta fram det hunden vill ha när den gör rätt och ta undan/göm snabbt det hunden vill ha när den inte gör det du hade tänkt. Det viktigaste är att snabbt ge feedback till hunden (exempelvis öppna godishanden) när hunden gör rätt, för att det ska bli tydligt och hunden lättare ska förstå. Just godis i handen är en bra övning att börja med för att lära hunden (och dig) principen, och då är första kriteriet bara att hunden inte ska ta godisen ur din hand utan avvakta. Hunden blir delaktig i träningen och er kommunikation förbättras. Se filmklippet nedan för exempel på detta:

I onlineskolan finns flera kurser där grundträning ingår, och då går vi givetvis igenom detta från början. Det ingår exempelvis i Valpkurs online, Grunda Grunderna och Toppa Tävlingsformen!