Starta upp efter en paus

…och planera träning inför ett potentiellt mästerskap.

Lexus och jag är med i svenska HtM-landslaget även 2021. Trots att ingen kan sia om hur läget ser ut i juni måste träningen ändå läggas upp som om. Arrangören för VM i Tjeckien har försiktigt börjat lägga ut lite info vilket kom som en läglig reminder. Det kan kanske vara en svårighet att träna målmedvetet inför en potentiell tävling, men jag ser en strukturerad och tydlig plan som ett bra hjälpmedel. Inte tänka så mycket, bara göra.

Vi har pausat under vintern och mest bara nöjes- och underhållstränat. Det har varit bra för oss båda, men nu är det dags att veva igång maskinerier igen! Här berättar jag mer om hur jag tänker kring uppstart av träning och hur jag planerar en vanlig träningsvecka.

Mål och planer inför större tävlingar

Hur lägger jag då upp målsättning och träning inför exempelvis större tävlingar?
Som nu, efter en längre paus, så smyger vi igång lugnt. Jag förutsätter inte att vi är där vi var när vi slutade, utan fokuserar på att stärka självförtroendet hos oss båda, väcka lusten och säkerställa att grunderna sitter samt fånga upp var det brister. Detta pågår under ett par veckors tid och när vi fått rätt feeling påbörjar vi en mer strukturerad träning.

Grundstrukturen per vecka, som kan ändras vid behov, ser ut så här:

◦ 4 pass HtM med olika fokus (exempelvis detaljer, kedjor ur programmet, helhet, uthållighet etc).
◦ 2 pass styrka och rörlighet.
◦ 2 pass kondition.
◦ Om möjligt, något pass som bryter ut men som är bra både fysiskt och mentalt, exempelvis nosarbete av något slag eller parkour.

För min egen del satsar jag nu på fem fyspass per vecka för att hålla mig i trim både fysiskt och mentalt.

Målsättningen inför en tävling är avhängigt var vi står idag och hur förutsättningarna att lägga upp träningen fram tills dess ser ut. På varje tävling har jag ett för-dagen-mål som baseras på var vi är just då och vad jag kan förvänta mig av mig själv och Lexus vid det aktuella tillfället. Det blir då lättare att hålla fokus och inte ställa orimliga krav som förstör känslan. För-dagen-målet är sällan synonymt med slutmålet.

Om tävlingarna kommer igång under senare vår så har vi förhoppningsvis möjlighet att åka på i alla fall två tävlingar. Det är viktigt för att få den träning som bara en tävlingssituation ger, och för att kontrollera en hel del saker i träningen. Varje tävling kommer alltså att ha sitt eget för-dagen-mål som skiljer sig åt, beroende på vad som är viktigast att vi sätter för utvecklingens skull. Efter varje tävling sker i regel en justering av träningsplanen och vad vi ska fokusera på.
…och så nära bilden av slutmålet som möjligt vill vi förstås hamna om vi kommer iväg på VM i juni.

Om situationen tillåter åker vi tillsammans med landslaget och tävlar VM i juni.