Starta upp efter en paus

…och planera träning inför ett potentiellt mästerskap.

Lexus och jag är med i svenska HtM-landslaget även 2021. Trots att ingen kan sia om hur läget ser ut i juni måste träningen ändå läggas upp som om. Arrangören för VM i Tjeckien har försiktigt börjat lägga ut lite info vilket kom som en läglig reminder. Det kan kanske vara en svårighet att träna målmedvetet inför en potentiell tävling, men jag ser en strukturerad och tydlig plan som ett bra hjälpmedel. Inte tänka så mycket, bara göra.

Vi har pausat under vintern och mest bara nöjes- och underhållstränat. Det har varit bra för oss båda, men nu är det dags att veva igång maskinerier igen! Här berättar jag mer om hur jag tänker kring uppstart av träning och hur jag planerar en vanlig träningsvecka.

Mål och planer inför större tävlingar

Hur lägger jag då upp målsättning och träning inför exempelvis större tävlingar?
Som nu, efter en längre paus, så smyger vi igång lugnt. Jag förutsätter inte att vi är där vi var när vi slutade, utan fokuserar på att stärka självförtroendet hos oss båda, väcka lusten och säkerställa att grunderna sitter samt fånga upp var det brister. Detta pågår under ett par veckors tid och när vi fått rätt feeling påbörjar vi en mer strukturerad träning.

Grundstrukturen per vecka, som kan ändras vid behov, ser ut så här:

◦ 4 pass HtM med olika fokus (exempelvis detaljer, kedjor ur programmet, helhet, uthållighet etc).
◦ 2 pass styrka och rörlighet.
◦ 2 pass kondition.
◦ Om möjligt, något pass som bryter ut men som är bra både fysiskt och mentalt, exempelvis nosarbete av något slag eller parkour.

För min egen del satsar jag nu på fem fyspass per vecka för att hålla mig i trim både fysiskt och mentalt.

Målsättningen inför en tävling är avhängigt var vi står idag och hur förutsättningarna att lägga upp träningen fram tills dess ser ut. På varje tävling har jag ett för-dagen-mål som baseras på var vi är just då och vad jag kan förvänta mig av mig själv och Lexus vid det aktuella tillfället. Det blir då lättare att hålla fokus och inte ställa orimliga krav som förstör känslan. För-dagen-målet är sällan synonymt med slutmålet.

Om tävlingarna kommer igång under senare vår så har vi förhoppningsvis möjlighet att åka på i alla fall två tävlingar. Det är viktigt för att få den träning som bara en tävlingssituation ger, och för att kontrollera en hel del saker i träningen. Varje tävling kommer alltså att ha sitt eget för-dagen-mål som skiljer sig åt, beroende på vad som är viktigast att vi sätter för utvecklingens skull. Efter varje tävling sker i regel en justering av träningsplanen och vad vi ska fokusera på.
…och så nära bilden av slutmålet som möjligt vill vi förstås hamna om vi kommer iväg på VM i juni.

Om situationen tillåter åker vi tillsammans med landslaget och tävlar VM i juni.

1 – 2 – 3, får alla vara med?

Ett ekipage består av tre delar: Hunden. Föraren. Teamet. Ibland händer det att någon av delarna glöms bort, och ni vet väl vad som sägs om kedjor och den svagaste länken?

Beroende på vilken hundsport man pysslar med skiljer det sig förstås åt vad, hur och i vilken omfattning varje del kräver, men att vi behöver lägga tid på alla är ett faktum. Jag har vid flertalet tillfällen sett vad konsekvenserna blir om någon del försummas. Det spelar liksom ingen roll hur vältränade moment hunden har om föraren inte är på banan mentalt.

De flesta har nog hört någon tävlande säga ”Men det där kan hunden hemma utan problem”. Kanske har du sagt det själv. Orsaken till att det inte fungerar vid exempelvis tävling kan vara att hunden inte är tillräckligt förberedd. Även om den kan momenten så kanske den inte har fått träna tillräckligt på att kedja ihop flera moment utan belöning under tiden. Den kan också behöva mer miljöträning, eller så är det något annat som saknas.

Ligger det istället hos föraren kan det handla om saker som prestationsångest, för hög anspänning eller att föraren inte har balans i tillvaron – vardagen tar så mycket att rätt fokus och känsla inte finns där och räcker till för hunden.

Men låt säga att hunden är väl förberedd. Den kan alla moment, har inga problem att kedja ihop flera arbetsuppgifter utan synlig belöning, du har tränat hundens uthållighet och störningstålighet. Du själv är taggad, fokuserad, ligger på rätt anspänningsnivå och kan moment och kommandon som rinnande vatten. Ändå funkar det inte. Då skulle det kunna vara i den tredje komponenten, teamet, det brister. Om hunden kan det den behöver och föraren ”är på banan” och det ändå inte fungerar så behöver troligtvis den gemensamma faktorn mer uppmärksamhet. Känslan av att det är ett gemensamt uppdrag, att man behöver den andra i uppgiften, samarbete, tillit och trygghet är saker som kan behöva stärkas genom fler och/eller bättre aktiviteter som stärker relationen.

Alla behöver få utvecklas utifrån sina förutsättningar, och det kan vara bra att fundera på hur man lägger bästa tänkbara grund hos samtliga. Om man över huvudtaget lägger den tid varje del behöver. Träna dig i att se på er träning i ett utifrånperspektiv. Titta på en del i taget – dig, hunden och er som team – när du planerar, tränar, utvärderar och klurar på nya lösningar.

Ta gärna en stunds reflektion för att komma fram till hur många procent av träningen som ägnas åt att stärka respektive av de tre delarna. Vilken del är svagast när ni står i skarpt läge? Om det brister – vart ligger den verkliga svagheten? Vilken del behöver mer tid och kanske fler stärkande åtgärder? Vilken är den starkaste komponenten och hur har du gjort för att den ska bli så stark?

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Se till att uppmärksamma alla tre länkar och bli ert starkaste jag och vi under 2021. För visst har vi en stark förhoppning om att tävlingar och annat kul kan komma igång snart igen?! 💫

Lexus och undertecknad från SM i HtM 2020.