Företagsutveckling & tjänster

Företagsutveckling & tjänster

Personalvård och företagsutveckling för små och medelstora företag.
Hit kan små och medelstora företag vända sig. Är du ännu inte företagare men har en företagsidé att förverkliga? Välkommen att boka tid för konsultation kring affärsidé och uppstart! Jag har tystnadslöfte och för ingenting vidare till tredje part.

Ta kontakt för att diskutera era behov, skräddarsydda upplägg och offert. Det kan röra:

 • Mentorskap vid uppstart av eget företag
 • Chefsstöd
 • Öka produktivitet och effektivitet
 • Konflikthantering
 • Motiverande åtgärder
 • Stöd för chefer och ledningsgrupper i hälsofrämjande arbete
 • Hälsocoaching för enskilda individer eller i grupp
 • Utredning och stöd i arbete för att minska sjuktal
 • Föreläsningar om hälsofrämjande arbete, mål eller psykisk hälsa 
  – föreläsning kan ske för ledningsgrupper eller full personalstyrka och anpassas efter syfte och målgrupp
 • Marknadsföring & kundvård
 • Diskutera affärsidé
 • Skapa webbplats och sociala mediekanaler
 • Skapa innehåll till webbplats, sociala mediekanaler och nyhetsbrev