Omvänt lockande och releasekommando

Grundträning är den elementära utbildningen av hunden, där man bygger en bas för såväl känsla, motivation och attityd som självförtroende, samarbete och verktyg i kommunikationen. I grundträningen ingår ett antal områden, och jag tänkte här skriva om två av dem: omvänt lockande och releasekommando. Övriga områden återkommer jag till längre fram.

Omvänt lockande är en visuell signal där vi på ett enkelt och positivt sätt kan förklara för hunden vad vi vill att den ska göra. Genom att hålla belöningen synlig bekräftar vi för den att den gör det beteende vi önskar, och när vi gömmer belöningen (exempelvis stänger godishanden eller lyfter undan/gömmer leksaken på bröstet) så visar vi att det inte var det beteendet vi ville att den skulle göra.

Foton: Moa Waern

Till en början ska vi bara lära hunden själva principen, men när den har lärt sig det kan vi använda omvänt lockande i mängder av situationer i vardagen samt vid inlärning och träning. Det här verktyget ökar möjligheten att kommunicera med hunden på ett positivt, tydligt och effektivt sätt.

För att verktyget ska fungera fullt ut behöver hunden också lära sig konceptet med releasekommando, det vill säga en starkt laddad belöningssignal som betyder “nu kan du sluta med uppgiften och börja engagera dig i belöningen” (eller “sluta jobba – börja festa!”). Hunden ska alltså reagera på signalen (som kan vara ett kort ord, exempelvis “ok”, “japp”, “yes” eller liknande – använd inte “varsågod” om du använder det slentrianmässigt i vardagen, releasekommandot ska vara högt laddat och förknippat med fokus och arbete). Hunden ska reagera omedelbart och utan att tveka när den hör signalen, och den ska också i slutändan veta att den ska (och ha självkontroll nog att) vänta på signalen. Allt detta bygger vi givetvis upp gradvis för hundens förståelse och förmåga.

När omvänt lockande och releasekommandot sitter kan detta användas exempelvis vid nyinlärning, finslip av detaljer, fokusövningar, störningsträning, uthållighetsträning, övningar för självkontroll och så vidare. Detta är en stor del av hundens grundträning och bidrar till en god kommunikation i såväl vardag som träning för hundsport. Principen kan också användas när maten ska serveras, för att hunden inte ska rusa ut genom dörren, hoppa ut från bilburen eller för att få hunden att inte hoppa på oss när vi kommer hem. Det går oerhört snabbt att förklara för hunden vad vi vill och detta genom att inte säga ett enda ord till hunden. Vi minskar på tjat, negativa känslor och förbudsträning.

När du använder omvänt lockande är du tyst, det vill säga du säger inte “stanna” “nej” eller liknande utan jobbar visuellt med feedback till hunden. Ta fram det hunden vill ha när den gör rätt och ta undan/göm snabbt det hunden vill ha när den inte gör det du hade tänkt. Det viktigaste är att snabbt ge feedback till hunden (exempelvis öppna godishanden) när hunden gör rätt, för att det ska bli tydligt och hunden lättare ska förstå. Just godis i handen är en bra övning att börja med för att lära hunden (och dig) principen, och då är första kriteriet bara att hunden inte ska ta godisen ur din hand utan avvakta. Hunden blir delaktig i träningen och er kommunikation förbättras. Se filmklippet nedan för exempel på detta:

I onlineskolan finns flera kurser där grundträning ingår, och då går vi givetvis igenom detta från början. Det ingår exempelvis i Valpkurs online, Grunda Grunderna och Toppa Tävlingsformen!

1 – 2 – 3, får alla vara med?

Ett ekipage består av tre delar: Hunden. Föraren. Teamet. Ibland händer det att någon av delarna glöms bort, och ni vet väl vad som sägs om kedjor och den svagaste länken?

Beroende på vilken hundsport man pysslar med skiljer det sig förstås åt vad, hur och i vilken omfattning varje del kräver, men att vi behöver lägga tid på alla är ett faktum. Jag har vid flertalet tillfällen sett vad konsekvenserna blir om någon del försummas. Det spelar liksom ingen roll hur vältränade moment hunden har om föraren inte är på banan mentalt.

De flesta har nog hört någon tävlande säga ”Men det där kan hunden hemma utan problem”. Kanske har du sagt det själv. Orsaken till att det inte fungerar vid exempelvis tävling kan vara att hunden inte är tillräckligt förberedd. Även om den kan momenten så kanske den inte har fått träna tillräckligt på att kedja ihop flera moment utan belöning under tiden. Den kan också behöva mer miljöträning, eller så är det något annat som saknas.

Ligger det istället hos föraren kan det handla om saker som prestationsångest, för hög anspänning eller att föraren inte har balans i tillvaron – vardagen tar så mycket att rätt fokus och känsla inte finns där och räcker till för hunden.

Men låt säga att hunden är väl förberedd. Den kan alla moment, har inga problem att kedja ihop flera arbetsuppgifter utan synlig belöning, du har tränat hundens uthållighet och störningstålighet. Du själv är taggad, fokuserad, ligger på rätt anspänningsnivå och kan moment och kommandon som rinnande vatten. Ändå funkar det inte. Då skulle det kunna vara i den tredje komponenten, teamet, det brister. Om hunden kan det den behöver och föraren ”är på banan” och det ändå inte fungerar så behöver troligtvis den gemensamma faktorn mer uppmärksamhet. Känslan av att det är ett gemensamt uppdrag, att man behöver den andra i uppgiften, samarbete, tillit och trygghet är saker som kan behöva stärkas genom fler och/eller bättre aktiviteter som stärker relationen.

Alla behöver få utvecklas utifrån sina förutsättningar, och det kan vara bra att fundera på hur man lägger bästa tänkbara grund hos samtliga. Om man över huvudtaget lägger den tid varje del behöver. Träna dig i att se på er träning i ett utifrånperspektiv. Titta på en del i taget – dig, hunden och er som team – när du planerar, tränar, utvärderar och klurar på nya lösningar.

Ta gärna en stunds reflektion för att komma fram till hur många procent av träningen som ägnas åt att stärka respektive av de tre delarna. Vilken del är svagast när ni står i skarpt läge? Om det brister – vart ligger den verkliga svagheten? Vilken del behöver mer tid och kanske fler stärkande åtgärder? Vilken är den starkaste komponenten och hur har du gjort för att den ska bli så stark?

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Se till att uppmärksamma alla tre länkar och bli ert starkaste jag och vi under 2021. För visst har vi en stark förhoppning om att tävlingar och annat kul kan komma igång snart igen?! 💫

Lexus och undertecknad från SM i HtM 2020.

BLOGG

PPCS-bloggen

Detta är en liten blogg med spontana tankar som dyker upp i mitt arbete med pedagogik och psykologi, och träning/tävling med hund. Där jag får stå vid sidan om och betrakta, och ibland stötta, människor i deras kunskaps- och mentala utveckling samt vid hundträning och tävling. Men även mina egna tankar utifrån min tillvaro och utveckling.

I kategorierna kan du enkelt navigera bland de områden som intresserar dig.

Hälsningar Pernilla Pöykiöniemi